این روزا به  شدت حالم بده ...

تقریبا همه چیزمو از دست دادم ...

انگیزه ام ، روحیه ام ، شادی ام ، آرامش ، اشتها ، اعتماد اساتید ، تمرکز و ... 

دیگه واقعا نمیخوام زنده بمونم ...

فقط دلم میخواد سرمو بذارم روی بالشت و دیگه بیدار نشم ...

احساس پوچی میکنم ...

نمیدونم چرا زنده هستم ...

قلبم پر از درده ...

نا ندارم ...

خسته ام ...

تنهام ...


چنان نماند ، چنین نیز نخواهد ماند!منبع : یکی اون بیرون به فکرته!!باور کن!چنان نماند ، چنین نیز نخواهد ماند!
برچسب ها :